trường THCS Nga Phượng 2 với công tác dạy và học

Đăng lúc: 10:06:34 23/05/2020 (GMT+7)

 

Phụ lục

ĐƠN  VỊ: THCS NGA LĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH

Cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán tham gia tập huấn về sử dụng tài liệu

Khung trường học an toàn, phòng, chống thiên tai, hướng dẫn thực hiện, đánh giá và Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp Trung học cơ sở

năm học 2019 – 2020.

 anh Son.png

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lưu Thị Nhàn

Phó Hiệu trưởng

2

Nguyễn Thị Phượng

Tổng phụ trách liên đội

 

                                                    Nga Sơn, ngày 31 tháng 8  năm 2019

 

P. HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Lưu Thị Nhàn